Vítejte v našem obchodě se speciálním zdravotnickým materiálem.
Kategorie 0,00 bez DPH Můj účet
Úvodní stránka / Vše o nákupu » Reklamační řád

Reklamační řád

Mediform s.r.o. (http://eshop.mediform.cz/)

Reklamace zboží – zdravotnických prostředků

a.    Prodávající odpovídá za kvalitativní vady, které zboží mělo v době jeho převzetí kupujícím či za vady jakosti, které se u zboží vyskytnou v záruční době (24 měsíců) a na něž se vztahuje poskytnutá záruka.

b.    Kupující je povinen zboží prohlédnout při převzetí, zvláště zjevné vady jako např. porušení vnějšího kartónového nebo vnitřního peel obalu a není tak poškozen samotný výrobek nebo není narušena sterility zdravotnického prostředku. V takovém případě nesmí výrobek použít.

c.      Kupující je povinen tyto zjevné vady písemně uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději do 7 dnů od přijetí zboží.

d.     Kupující je povinen skladovat zdravotnické prostředky dle doporučení výrobce (orientace dle piktogramů na obalu výrobku). Závady na kvalitě zboží při nedodržení skladovacích podmínek nemohou být reklamovány.

e.     Sterilní výrobky sterilní mají na obalu vyznačenu dobu expirace. Sterilní výrobek se nesmí použít u koncového uživatele po uplynutí data expirace. Výrobky na jedno použití („single-use only“) nelze použít u dalšího koncového uživatele.

f.     Kupující je oprávněn vady skryté, které nebyly rozpoznány v době přijetí zboží, uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 dnů ode dne jejich zjištění, nejdéle do dvou let od převzetí zboží.

g.    Kupující je oprávněn uplatnit vady jakosti, na něž se vztahuje záruka, do 10 dnů od jejich zjištění, nejpozději do uplynutí záruční doby a/nebo expirační doby.

h.    Kupující musí reklamaci uplatnit písemně formou doporučeného dopisu. Pro posouzení, zda reklamace byla uplatněna ve shodě s výše uvedenými lhůtami, je rozhodné datum podacího razítka doručovatele poštovních zásilek.

i.     Oznámení o kvalitativních vadách musí obsahovat zejména číslo faktury, název či katalogové číslo zboží, šarži zdravotnického prostředku, počet vadných kusů a popis závady nebo přesné určení jak se projevuje.

j.     Prodávající posoudí a vyřeší reklamaci ve lhůtě 30 dní od obdržení oznámení o vadách. V případě oprávněných reklamací je prodávající povinen pouze k náhradní dodávce. Jestliže by tato nebyla možná nebo se nezdařila anebo prodávající nevyřídil reklamaci ve stanovené lhůtě, může kupující v rámci zákonných ustanovení odstoupit od smlouvy či požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, nebrání-li vada zboží v jeho používání. V případě, že se prodávající a kupující nedohodnou na výši slevy z kupní ceny, kupující má právo odstoupit od smlouvy. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu odstoupení od smlouvy či požadovat slevu z kupní ceny písemně, prodávající v tomto případě vrátí kupujícímu kupní cenu či poskytne slevu z kupní ceny do 14 dnů od obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy či žádosti o slevu z kupní ceny a má právo ve stejné lhůtě požadovat vrácení zboží. Prodávající není v prodlení s vrácením kupní ceny, pokud je kupující v prodlení s vrácením vadného zboží. To neplatí, stanoví-li zákon závazně něco jiného.

Kategorie zboží

Přístup do eshopu mají pouze registrovaní zákazníci

Přihlaste se, prosím

Nákupní košík
0,00 Kč bez DPH
Info

Nenašli jste co jste hledali?

Pomůžeme Vám!

VOLEJTE : 541 221 392

................... 602 535 159

Rychlý kontakt

objednavky@mediform.cz

tel: +420 541 221 392

  Nahoru